Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024 - 00:05
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 2661 - Ngày đăng: 15/02/2021-10:43

Ký âm Lòng Bản Kim Tiền Bản


KIM TIỀN BẢN
(16 câu nhịp đôi)

1/ (-) Xề u xế xáng (-) u liu cộng
2/ Ú liu xề cộng liu xề ú (-) xáng liu (+)
3/ (-) Xề u xế xáng (-) u liu cộng
4/ Liu xáng xề cộng liu xề liu ú xáng liu (+)
5/ Xàng líu cống xê xàng xang líu xừ xang xê (+)
6/ Xàng líu cống xê xàng xang líu xừ xang xê (+)
7/ (-) Cồng liu u xế xáng (-) u liu cộng
8/ Liu liu xề cộng liu xề ú (-) xáng liu (+)
9/ Tồn liu cống xê xàng xang líu xừ xang xê (+)
10/ Tồn liu cống xê xàng xang líu xừ xang xê (+)
11/ (-) Hò xê xê líu (-) cống xê xang
12/ Hò xang xê cống líu xê cống líu (-) xê xang xự
13/ Hò xê (-) xang xự hò xự xang líu xự xang xê (+)
14/ Ú liu công líu cống líu xê cống líu (-) xê xang xự
15/ (-) Cồng liu u xế xáng (-) u liu cộng
16/ Liu xề (-) xàng xề cộng liu xề ú (-) xáng liu (+) ./.

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  Chú Thích Trong Bài Ký Âm Lòng 0
  Ký âm Lòng Bản Bắc Sơn Trà 0
  Ký âm Lòng Bản Bắn Nhạn 0
  Ký âm Lòng Bản Bình Bán Vắn 0
  Ký âm Lòng Bản Chi Hoa Trường  0
  Ký âm Lòng Bản Chuồn Chuồn 4
  Ký âm Lòng Bản Duyên Kỳ Ngộ 0
  Ký âm Lòng Bản Đoản Khúc Lam G 0
  Ký âm Lòng Bản Hoài Tình 0
  Ký âm Lòng Bản Khốc Hoàng Thiê 0
  Ký âm Lòng Bản Khổng Minh Tọa  0
  Ký âm Lòng Bản Khúc Ca Hòa Chú 0
  Ký âm Lòng Bản Kim Tiền Bản 0
  Ký âm Lòng Bản Kim Tiền Huế 0
  Ký âm Lòng Bản Lạc Âm Thiều 0
  Ký âm Lòng Bản Lạc Xuân Hoa 0
  Ký âm Lòng Bản Lệ Rơi Thấm Đá 0
  Ký âm Lòng Bản Liêu Giang 0
  Ký âm Lòng Bản Long Hổ Hội 0
  Ký âm Lòng Bản Lưu Thủy Cao Sơ 0
  Ký âm Lòng Bản Lưu Thủy Đoản 0
  Ký âm Lòng Bản Lý Con Sáo  0
  Ký âm Lòng Bản Lý Giao Duyên 0
  Ký âm Lòng Bản Lý Vọng Phu 0
  Ký âm Lòng Bản Mạnh Lệ Quân 0
  Ký âm Lòng Bản Mẫu Đơn 0
  Ký âm Lòng Bản Mẫu Tầm Tử 0
  Ký âm Lòng Bản Nặng Tình Xưa 0
  Ký âm Lòng Bản Ngũ Điểm Bài Tạ 0
  Ký âm Lòng Bản Ngựa Ô Bắc 0
  Ký âm Lòng Bản Phi Vân Điệp Kh 0
  Ký âm Lòng Bản Sanh Tử Lẽ Thườ 0
  Ký âm Lòng Bản Sương Chiều-Tú  2
  Ký âm Lòng Bản Tam Pháp Nhập M 0
  Ký âm Lòng Bản Thu Hồ 3
  Ký âm Lòng Bản Trạng Nguyên Hà 0
  Ký âm Lòng Bản Trăng Thu Dạ Kh 0
  Ký âm Lòng Bản Trung Thu 0
  Ký âm Lòng Bản Tứ Đại Cảnh 0
  Ký âm Lòng Bản Vạn Huê Trường  0
  Ký âm Lòng Bản Vọng Kim Lang 0
  Ký âm số Bắc Sơn Trà 0
  Ký âm số Bình Bán Chấn - Lớp 1 0
  Ký âm số Cao phi 0
  Ký âm số Đoản Khúc Lam Giang-D 0
  Ký âm số Đoản Khúc Lam Giang-D 0
  Ký âm số Đoản Khúc Lam Giang-D 0
  Ký âm số Khóc Hoàng Thiên 0
  Ký âm số Lưu Thủy Trường - Lớp 0
  Ký âm số Lý Con Sáo - Dây Đào 0
  Ký âm số Lý Con Sáo - Dây Xề 0
  Ký âm số Mái Ai - Dây Đào  0
  Ký âm số Mái Ai - Dây Kép 0
  Ký âm số Nam Ai Dây Đào - Lớp  0
  Ký âm số Nam Ai Dây Kép - Lớp  0
  Ký âm số Nam Ai Dây Xề - Lớp 1 0
  Ký âm số Nam Xuân - 8 Câu 0
  Ký âm số Ngựa Ô Nam 0
  Ký âm số Phi Vân Điệp Khúc-Dây 0
  Ký âm số Phi Vân Điệp Khúc-Dây 0
  Ký âm số Phi Vân Điệp Khúc-Dây 2
  Ký âm số Phú Lục - Lớp 1 0
  Ký âm số Phụng hoàng dây đào 0
  Ký âm số Phụng hoàng dây kép 0
  Ký âm số Phụng hoàng dây xề 0
  Ký âm số Tam Pháp Nhập Môn 0
  Ký âm số Tây Thi - Lớp 1 0
  Ký âm số Trăng Thu Dạ Khúc-Vỉ- 1
  Ký âm số Văn Thiên Tường - Dây 0
  Ký âm số Văn Thiên Tường - Dây 0
  Ký âm số Văn Thiên Tường - Dây 0
  Ký âm số Vọng cổ dây đào 1,2,3 0
  Ký âm số Vọng cổ dây kép 1,2,3 0
  Ký âm số Vọng cổ dây xề 1,2,3, 0
  Ký âm số Xàng Xê - nhịp 8 0
  Ký âm số Xang Xừ Líu 0
  Ký âm số Xuân Tình Lớp 1 & 4 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên